Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ParanormalLove
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
ParanormalLove
8488 735d
faceBóg
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viatimetolove timetolove
ParanormalLove
7875 3ea7
Reposted fromtimetolove timetolove
ParanormalLove
0163 ae56
Reposted fromscorpix scorpix viainvisibile invisibile
ParanormalLove
3388 03a7
Reposted fromIriss Iriss
9448 7f0e
Reposted fromwestwood westwood viaIriss Iriss
ParanormalLove
Szkoda, że nie ma mocniejszych słów od "kocham Cię", bo bym Ci je powiedział. Bo ja czuję, że kochać Cię to za mało.
— 01:19, nocne rozmowy. /\
Reposted frompsychodelik psychodelik viacaataleya caataleya
4019 c05a
Reposted fromdeviate deviate viailoveyou iloveyou
ParanormalLove
Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie
— Rousseau
ParanormalLove
Kocham Cię za to, co już wspólnie przeżyliśmy, a także kocham Cię w oczekiwaniu na to, co się wydarzy. Nie mogło mnie spotkać w życiu nic lepszego od poznania Ciebie.
Reposted fromRedowskaa Redowskaa viatimetolove timetolove
ParanormalLove
Już nie mogę się doczekać momentu gdy będę Ci robiła kanapki do pracy. Prała Ci gacie i skarpetki. Czekała na Ciebie z nosem w szybie, odliczając godziny, minuty i sekundy do Twojego powrotu.
Reposted fromiinfinity iinfinity viailoveyou iloveyou
ParanormalLove
Play fullscreen
I can't live without you.. Take me to your house.
Take me, take me home..
ParanormalLove
5397 af92
Reposted fromxalchemic xalchemic viatimetolove timetolove
ParanormalLove

Czerwone Gitary - Senny szept"Ranną kawą budzisz mnie, otulona w jeszcze w sen ,
mój dzień, cichy gość, dziękuje za te noc,
jednym słowem zamknę dziś każdy dzień i każdy świt,
więc wstań , cicho przyjdź, ubrana w słońca blask.

Mam dla ciebie nocy letniej sen,
koniec świata mam i jeden dzień
zawsze gdy zawołasz głośno mnie
do Ciebie będę biegł (...) "
Reposted fromtimetolove timetolove
9606 c523
Reposted fromalexnouveau alexnouveau viaIriss Iriss
ParanormalLove
5665 1ed0
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss
ParanormalLove
Zabierz mnie w góry
— teraz
Reposted fromjakatakasia jakatakasia viaIriss Iriss
ParanormalLove
5712 f63c
Reposted fromfantom fantom viailoveyou iloveyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl